ศูนย์รับซื้อเศษโลหะ
สยาม คาวาชิม่า

รับซื้อ

เพื่อนำมารีไซเคิลอย่างถูกวิธีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

เราทำอะไร?

รับซื้อและประมูล

รับซื้อและประมูลของเก่าใช้แล้วตามโรงงาน ประเภทสายไฟ แผงวงจร และโลหะมีค่าเพื่อนำมาคัดแยกโลหะมีค่าและนำกลับไปใช้ใหม่

รับซื้อ อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง อุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟ ที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิด ไม่จำกัดจำนวน ราคาตามคุณภาพของสินค้า

รีไซเคิล

นำโลหะมีค่าที่ผ่านกระบวนการคัดแยกอย่างถูกวิธี ภายใต้ระบบกรมโรงงานอุตสาหกรรม การจัดการกากอุตสาหกรรม และดำเนินการตามมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจาก BSI

ดีต่อสิ่งแวดล้อม

ลดปัญหาในการจัดการหาพื้นที่สำหรับขยะฝังกลบ และลดปริมาณมลพิษที่เกิดจะเกิดขึ้นจากการเผาขยะ

Siam Kawashima logo

บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำกัด

ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำกัด เริ่มธุรกิจเมื่อ กรกฎาคม พ.ศ. 2549 ธุรกิจหลักคือคัดแยกและบดย่อย เศษโลหะ สายไฟ และแผงวงจรอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่ ประกอบกิจการภายใต้กรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเภท 105 คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย และประเภท 106 บดย่อยชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิสก์และสายไฟ กรรมการบริหารคนปัจจุบันคือ นายยูยะ โออิคาว่า

คุณมีสินค้า

ที่จะขายให้เรามั๊ย?

อลูมิเนียม ทองแดง แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดดิส โทรศัพท์มือถือ สายไฟ ทองแดงผง ที่ไม่ใช้แล้วทุกชนิด เรารับซื้อไม่จำกัดจำนวน ราคาตามคุณภาพของสินค้า

ติดต่อเรา

117/43 หมู่ 9 ต.บางปลา

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

เวลาทำการ 07.30 - 16.30 น.

อีเมลบริษัท

info@siamkawashima.com

ติดต่อบริษัท

02-706-3388/02-706-3900

ติดต่อผู้จัดการ

063-189-7899

เขียนข้อความ

ปฎิทิน 2563

01-Jan-20 วันขึ้นปีใหม่
02-Jan-20 Early New Year's Holidays
03-Jan-20 Early New Year's Holidays
04-Jan-20 Company holiday
   
08-Feb-20 Makha Bucha Day
10-Feb-20 Substitution for Makha Bucha Day
   
06-Apr-20 Chakri Day
13-Apr-20 Songkran Day → Delay
14-Apr-20 Songkran Day → Delay
15-Apr-20 Songkran Day → Delay
   
01-May-20  National Labour Day
02-May-20 Company holiday (Change form 7 December 2020)
04-May-20 Coronation Day
05-May-20 Change form 9 May 2020
06-May-20 Visakha Bucha Day
   
03-Jun-20 Queen's birthday
05-Jul-20 Asanha Bucha Day ※Abistience day
06-Jul-20 Buddhist Lent Day
07-Jul-20 Substitution for Asanha Bicha Day
27-Jul-20 Substitution for Songkran Day (First day)
28-Jul-20 King Rama 10 birthday
   
12-Aug-20 Mother's day (Empress dowager)
   
12-Oct-20 Substitution for Songkran Day (Second day)
13-Oct-20 His Majesty the late King Rama 9 Memorial Day
23-Oct-20 Chulalongkorn Day
   
05-Dec-20 The birthday of His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej
07-Dec-20 Substitution King Rama 9 day (Change to 2 May 2020)
10-Dec-20 Constitution Day
11-Dec-20 Substitution for Songkran Day (Third day)
28-Dec-20 New Year’s Eve
29-Dec-20 New Year’s Eve
23-Dec-20 New Year’s Eve
31-Dec-20 New Year’s Eve

นโยบายสิ่งแวดล้อม

        บริษัท สยาม คาวาชิม่า จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการรวบรวมและส่งออก Scrap เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle) ให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และจะดำเนินการโดยให้มีการส่งเสริมและรักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนปรับปรุงให้ดีขึ้นตามนโนบายดังนี้ 

1. ปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนกอื่นๆทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ต่างๆโดยนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
3. ส่งเสริมและป้องกันมลพิษ โดยตระหนักถึงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากกิจกรรม สินค้า และบริการของบริษัท
4. ทบทวนปรับปรุงระบบการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. กระตุ้นสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

         บริษัท มีความมุ่งมั่น ที่จะพลักดันสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามกรอบนโยบายสิ่งแวดล้อม ตลอดจนทบทวนอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่แก่พนักงานทุกคนของบริษัท และสาธารณชนโดยทั่วไป

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

                                                                                           นายยูยะ โออิคาว่า

                                                                                           กรรมการผู้จัดการ